Scroll to top

Warsztaty specjalistyczne w języku angielskim

Negocjacje w języku angielskim

Warsztaty koncentrują się wokół praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji i spotkań w języku angielskim w środowisku międzynarodowym. Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji językowych związanych z prowadzeniem negocjacji, jak również wzmocnienie świadomości językowej i kulturowej dotyczącej etykiety biznesowej.

Cele warsztatu:

 • wprowadzenie do etykiety biznesowej związanej z prowadzeniem negocjacji w języku angielskim w środowisku międzynarodowym

 • zapoznanie uczestników ze strukturami językowymi i zwrotami w języku angielskim, używanymi w negocjacjach

 • budowanie świadomości i wiarygodności językowej, a także wzmocnienie poczucia kompetencji

 • zapoznanie uczestników ze strukturami gramatycznymi w języku angielskim, które mogą determinować jakość prowadzonych rozmów i ich powodzenie

 • omówienie studiów przypadku – dyskusja w języku angielskim

 • informacja zwrotna - nagrywanie prowadzonych negocjacji jako forma warsztatu i omówienie z uczestnikami mocnych stron ich warsztatu

Prezentacje w języku angielskim

Warsztaty składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy zapoznają się ze strukturą prowadzenia prezentacji dominującej w krajach anglojęzycznych. W drugiej części doskonalą swój warsztat praktyczny. Wartością dodaną warsztatu jest element psychologiczny związany z przełamaniem schematu myślenia o prezentacji jako jednokierunkowej komunikacji. Warsztat przedstawia zróżnicowane możliwości prowadzenia prezentacji, w tym również w sposób bardziej interaktywny. Wykorzystuje również wiedzę z obszaru psychologii społecznej w celu wzmocnienia przekazywanych komunikatów.

Cele warsztatu:

 • podniesienie jakości prowadzenia prezentacji w języku angielskim

 • zapoznanie uczestników ze strukturą prezentacji w języku angielskim w środowisku międzynarodowym

 • budowanie swojego warsztatu pracy – omówienie stylów prowadzenia prezentacji na przykładzie uznanych mówców i prezenterów związanych ze światem biznesu

 • praktyczne budowanie warsztatu – prezentacje uczestników

 • informacja zwrotna– wzmocnienie kompetencji poprzez wskazywanie mocnych stron i elementów wymagających doskonalenia