Scroll to top

General Business English

Grupowe i indywidualne zajęcia z biznesowego języka angielskiego prowadzone w przedsiębiorstwach.

Zajęcia i warsztaty języka angielskiego odpowiadają na konkretne potrzeby grupy – mają charakter praktyczny, a ich tematyka jest starannie dobrana do specyfiki stanowiska pracy i obszaru działalności firmy.

Tematyka

Warsztaty języka angielskiego w zakresie „General Business English” koncentrują się wokół tematów kluczowych dla klientów z obszaru biznesu takich jak:

 • planowanie

 • handel międzynarodowy

 • komunikacja w organizacji

 • zarządzanie zmianą

 • zarządzanie organizacją

 • sprzedaż i marketing

 • zasoby ludzkie (HR)

 • komunikacja w organizacji

 • język angielski w dziale produkcji i logistyki, etc.

Elementy zajęć:

 • prowadzenie rozmów rekrutacyjnych w języku angielskim

 • w praktyczny i naturalny sposób poznanie i poszerzenie znajomości struktur leksykalno-gramatycznych

 • przyswojenie i praktyczne zastosowanie zwrotów idiomatycznych, poznanie fachowego słownictwa biznesowego

 • zapoznanie się z najnowszymi publikacjami z obszaru biznesu i psychologii biznesu itd.

 • zarządzanie organizacją prowadzenia dyskusji w języku angielskim zgodnie z celami modułu i uczestników

 • rozwiązywanie wybranych studiów przypadku nawiązujących do tematyki zajęć

 • prowadzenie dyskusji biznesowych i rozmów telefonicznych

 • uczestniczenie w warsztatach z negocjacji

 • przygotowywanie prezentacji

 • prowadzenie spotkań biznesowych