Scroll to top

Coaching Business Room

Warsztaty w języku angielskim

Seria warsztatów tematycznych związanych z psychologią zarządzania, zmianą, motywacją, silną wolą, coachingiem sportowym, zarządzaniem czasem, satysfakcją zawodową, coachingiem w zarządzaniu itp. Uczestnicy dyskutują w oparciu o przygotowane artykuły z obszaru coachingu sportowego lub biznesowego. Moderatorem dyskusji jest lektor, który motywuje uczestników do wykorzystywania nowego słownictwa związanego z wybraną publikacją, filmem czy artykułem.

Tematyka

Uczestnicy podejmują tematy związane z własnym doświadczeniem zawodowym jak i doświadczeniem osobistym. Warsztaty mają charakter interaktywny, w naturalny sposób budują nowe słownictwo, rozwijają uczestników językowo oraz osobowościowo. Pozwalają poszerzyć słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne oraz pogłębić wiedzę merytoryczną na wybrane tematy. Artykuły stanowią dorobek najnowszej psychologii z obszaru rozwoju osobistego, zarządzania i motywacji.

Warsztat w całości prowadzony w języku angielskim. Uczestnicy wspólnie z lektorem decydują o tematyce zajęć.