Scroll to top

Metody nauczania

Jak uczy Top Class?

01.

Wspólne cele

Wspólnie z klientami ustalamy cele prowadzonych zajęć.

02.

Komunikacja

Stawiamy na komunikację, dyskusję i budowanie otwartych relacji w grupie.

03.

Publicystyka

Wykorzystujemy najnowsze artykuły ze świata biznesu, coachingu i sportu.

04.

Najlepsze podręczniki

Stosujemy rekomendowane podręczniki wspomagające naukę języka angielskiego.

05.

Techniki pamięci

Metodologię pracy opieramy na sprawdzonych naukowo technikach pamięci i mnemotechnikach.

06.

Kontrakty grupowe

W pracy z większymi zespołami ustalamy kontrakty grupowe, które dają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa podczas dyskusji w języku angielskim.

07.

Studia przypadków

Wykorzystujemy studia przypadków, które odpowiadają specyfice organizacji – moderujemy dyskusje, motywujemy do szukania rozwiązań.

08.

Naturalna komunikacja

W swojej pracy wykorzystujemy naturalne formy komunikacji – dyskusje, warsztaty, symulacje spotkań negocjacyjnych, prezentacje, symulacje spotkań z kontrahentami, itp.

01.

Wspólne cele

Wspólnie z klientami ustalamy cele prowadzonych zajęć.

02.

Komunikacja

Stawiamy na komunikację, dyskusję i budowanie otwartych relacji w grupie.

03.

Publicystyka

Wykorzystujemy najnowsze artykuły ze świata biznesu, coachingu i sportu.

04.

Najlepsze podręczniki

Stosujemy rekomendowane podręczniki wspomagające naukę języka angielskiego.

05.

Techniki pamięci

Metodologię pracy opieramy na sprawdzonych naukowo technikach pamięci i mnemotechnikach.

06.

Kontrakty grupowe

W pracy z większymi zespołami ustalamy kontrakty grupowe, które dają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa podczas dyskusji w języku angielskim.

07.

Studia przypadków

Wykorzystujemy studia przypadków, które odpowiadają specyfice organizacji – moderujemy dyskusje, motywujemy do szukania rozwiązań.

08.

Naturalna komunikacja

W swojej pracy wykorzystujemy naturalne formy komunikacji – dyskusje, warsztaty, symulacje spotkań negocjacyjnych, prezentacje, symulacje spotkań z kontrahentami, itp.

Mocne strony
naszych metod

Dlaczego stosowana przez nas
metodologia nauczania
jest aż tak skuteczna?

Symulacje realnych sytuacji biznesowych

Naturalny transfer reakcji językowych do codziennej praktyki.

Budowanie nawyków

Proces uczenia się angielskiego jako forma budowania nawyków wśród uczestników.

Idea naturalności

Naturalne przyswajanie nowych treści językowych.

Inspirująca tematyka zajęć

Wspieranie motywacji do wzmacniania kompetencji językowych.

Wieloletnia praktyka

Informacja zwrotna wielopoziomowa – pozyskana jako doświadczenie w kontaktach z wieloma różnymi instytucjami, firmami, kontrahentami.

Motywacja do nauki

Powtarzanie i przypominanie materiału, zachęcanie do zastosowania nowych struktur i zwrotów podczas dyskusji.

Oparcie o psychologię poznawczą

Metodologia oparta na naukowych podstawach zaczerpniętych z psychologii poznawczej.

Nieustanny rozwój lektorów

Poszukiwanie nowych metod, pomocy naukowych, dokształcanie się, rozwijanie swoich kompetencji.