Scroll to top

Angielski przy kawie

Spotkanie z językiem angielskim przy kawie

Oferujemy zajęcia w dowolnym miejscu w Poznaniu i okolicach, w kawiarni, restauracji etc. Konwersacje mają charakter swobodnej dyskusji na tematy uzgodnione wcześniej z lektorem lub spontanicznie pojawiające się podczas konwersacji. Podczas spotkania istnieje możliwość przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej, spotkania biznesowego, wyjazdu na wakacje, itp.